Татевосян Лусинэ Рубеновна
Lusine Tatevosyan (Tatevosian)
"Лица. Вариант II / I volti. Varainte II"