Татевосян Лусинэ Рубеновна
Lusine Tatevosyan (Tatevosian)
"Лица. Вариант I / I volti. Varainte I"